Muros: datos de poboación (I)

Segun os datos publicados polo INE ao 1 de Xaneiro de 2017 o numero de habitantes en Muros era de 8.792, 42 habitantes menos que o no ano 2016.

Residentes no estranxeiro: Segun os datos publicados polo INE no CERA, Censo Electoral de españois residentes no estranxeiro ao 1 de Febreiro de 2018 os os españois que residen habitualmente no estranxeiro ou trasladaron ao estranxeiro a súa residencia habitual maiores de 18 anos eran 1842 persoas con municipio de orixe en Muros.

Nas seguintes tablas, pódense observar as variacións de poboación por lugares, dende o ano 2000 ao 2017.

 

Anuncios
Minientrada | Publicado el por | Etiquetado | Deja un comentario

OS PONTÓNS PARA “CARBONEAR” EN MUROS

É ben coñecido que Muros, coa a súa enseada e porto, ten unas condicións naturais privilexiadas e unha localización xeográfica óptima para os navegantes de todos os tempos. Ambos factores fixeron deste fermoso pobo un punto de referencia para o abrigo, avituallamento e mesmo reparación das embarcacións que transitaron por estas costas. Ao anterior hai que engadir a importante frota local de embarcacións pesqueiras e mercantes, que outrora fixeron desta vila o segundo porto de Galicia.

A Marina de Muros foi historicamente un bulir de mariñeiros, carpinteiros, comerciantes e outros profesionais relacionados coa navegación. Durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX era habitual ver grandes barcos fondeados na súa rada, embarcacións que entraban de arribada ou que tiñan a vila como o seu destino. Pero isto hai tempo que esmoreceu. A desaparición da pesquería da sardiña, que era o principal produto que aquí se embarcaba, e a carencia de infraestruturas de todo tipo, fixeron que o porto de Muros desaparecese das rutas comerciais.

A incorporación dos adiantos tecnolóxicos na navegación, fundamentalmente da maquinaria a vapor, deron máis autonomía, rapidez e tonelaxe ao transporte marítimo. Xa non se dependía do vento e, consecuentemente, foron desaparecendo as escalas en portos intermedios, necesarias cando había demoras por ventos contrarios ou mal estado do mar.  So había un problema: a recarga de carbón era obrigada nas longas travesías.

As forzas vivas de Muros de principios do século XX, decatáronse de que, para recuperar en certa medida o esplendor perdido do seu porto, facíase imprescindible que a vila se incorporase á industria do “carboneo”, entendida como a dispoñibilidade de infraestruturas necesarias para que os grandes barcos recalasen para repostar, de xeito parecido a como estaba a acontecer na veciña vila de Corcubión, da man do empresario local Plácido Castro Rivas.Imagen1.png

Gabarra en primeiro termo e pontón ao fondo no porto de Muros

O 6 de xullo de 1909 publícase na Gaceta de Madrid a autorización, da Dirección General de Obras Públicas, para a instalación no porto de Muros de dous depósitos flotantes de carbón mineral a nome de don Alberto Aznar y Tutor. O 9 de decembro do mesmo ano publicase outra autorización, esta a nome de Ambrosio Herreros Torres. Malia a todo, quen realmente capitaneou a instalación de pontóns en Muros foi o mencionado empresario corcubionés, Plácido Castro. En varios números do periódico quincenal local de principios de 1910 La Liga de Amigos, facíase eco do interese tanto do empresario como dos muradáns por instalar, canto antes, os mencionados depósitos de carbón.

En agosto dese mesmo ano 1910, Plácido Castro desprazouse a Muros para mercar o vapor inglés Cairnryan, que se atopaba fondeado na súa rada, co obxecto de destinalo a pontón. Esta embarcación embarrancara no mes de xuño anterior na praia da Sieira, en Corrubedo, cando con carga de millo ía dende as costas do Mar Negro en Rumanía a Liverpool. Foi auxiliado polos vapores de salvamento marítimo Neva e Finisterre e posteriormente, acompañado polo vapor “de guerra” Hernán Cortés, conducido a Muros, lugar onde se reparou e quedou fondeado. Non embargante, a operación de compravenda non debeu saír adiante, ou non para instalalo como pontón en Muros, porque a prensa local insistía nos meses seguintes na necesidade dos referidos depósitos.

A impaciencia da veciñanza de Muros por contar canto antes con eses depósitos de carbón fixo que, en novembro dese ano, o banqueiro, armador e consignatario local Secundino París Pardiñas pedise tamén autorización para a instalación dun pontón en Muros. Non se sabe se foi pola manobra de Secundino, pero o certo é que o número de 30 de decembro de 1910 da Liga de Amigos publica a seguinte noticia: “Nuestro muy querido amigo, el opulento banquero y entusiasta protector del pueblo de Muros don Plácido Castro, ha adquirido en la Puebla del Caramiñal el buque de 2.000 toneladas María Luisa, que con el Sorrento establecerá punto en nuestra bahía (…)”. O Maria Luisa veu remolcado dende a Pobra polo vapor de salvamento marítimo Finisterre e fondeou na baía de Muros o 5 de febreiro de 1911.Imagen2.png

Corbeta María Luisa

A corbeta ou brickbarca María Luisa fora construída en 1876 na localidade italiana de Varazze, preto de Génova. Antes de que a mercase a familia Del Río da Pobra do Caramiñal chamábase María Margherita Borzane. Era de madeira, tiña 49 metros de eslora, 10,2 de manga e desprazaba 667 toneladas. Dáse a circunstancia de que o capitán do Maria Luisa, cando o mercou Plácido Castro, era o muradán Ramón Lestón, quen seguiu traballando para o empresario de Corcubión ata marzo de 1911, mes en que sufriu un accidente nun dos pontóns que tiña na referida vila e polo que tivéronlle que amputar ambas pernas.Imagen3.png

Pontón María Luisa cando estivo fondeado en Corcubión

O 15 de xuño do mesmo ano 1911, na prensa local de Muros publícase a seguinte noticia: “ El próximo día 20 saldrá de Inglaterra un nuevo barco para establecerse como segundo pontón de don Plácido Castro en Muros (…)”.É probable que o barco ao que se estaba a referir a noticia fora o Cawdor, despois chamado Condor. Non embargante, días despois publícase que o barco que viña de Inglaterra quedaba en Corcubión, e no seu lugar ven para Muros o Sorrento, que daquela xa estaba prestando servizos de carboneo na mencionada vila de Corcubión.Imagen4.png

Pontón Sorrento cando estivo fondeado en Corcubión

O Sorrento, a pesar do seu nome italiano, era un vapor alemán de casco de ferro e de armadores de Hamburgo. Fora construído en 1881 en Glasgow, tiña 95,5 metros de eslora, 11 de manga e desprazaba 2.370 toneladas. Tratábase dun barco mixto de pasaxeiros e mercadorías. Plácido Castro mercoullo aos seus propietarios logo de que, ao mando do capitán Jörgensen, naufragase o 10 de novembro de 1902 nos Miñarzos, preto de Lira.

A partir de setembro do mesmo 1911, en Muros empézanse a chamar “as pantasmas” aos dous pontóns fondeados na súa rada xa que tanto o María LuisaImagen5.png como o Sorrento levaban en Muros dende febreiro e xullo respectivamente, e aínda non cargaran carbón. Para evitar que se foran á costa tivéronse que lastrar con pedras e area. Nos seguintes meses volve a soar con forza o empresario local Secundino P. Pardiñas como posible impulsor do carboneo na vila.

Non foi ata xaneiro de 1913 cando se achegou a Muros o vapor Galaico, traendo nas súas adegas o primeiro cargamento de carbón para os pontóns que estaban alí fondeados. Concretamente foron 800 toneladas que se distribuíron entre ambos depósitos. Na mesma época aparecen na vila as primeiras críticas contra Plácido Castro: “(…) que nadie espere transatlánticos, vendrán vapores menores, don Plácido es de Corcubión y es allí a donde llevará lo más importante (…)”.

A primeiros de marzo de 1913 entrou a carbonear en Muros a primeira embarcación. Tratábase do pequeno vapor Vilenond, era de nacionalidade holandesa e desprazaba 50 toneladas. Aos poucos días cargou tamén o vapor Puebla, do que casualmente era piloto o veciño de Muros Joaquin Lariño Uhía. En abril cargaron os vapores ingleses Snilword e Tavián, pero dende ese mes ata xullo non entrou ningún barco a carbonear na vila. Este mes de xullo foi o máis activo dende que estiveran en funcionamento os pontóns, xa que fixeron carga de carbón un total de 11 vapores. Esta extraordinaria actividade viña derivada dunha folga que mantiñan en Corcubión os traballadores da empresa de Plácido Castro, e conseguintemente este desviou a actividade cara a Muros. A continuación reprodúcese o anuncio que o propio Plácido Castro inseriu nos primeiros días de xullo de 1903 no periódico londiniense Shipping Gazette.Imagen6.png Nel da conta da folga en Corcubión e do desvío dos vapores que precisaran carbón a Muros.

Ao rematar a folga a cousa volveu ao de antes. Durante todo o resto do ano 1913 non consta entrada de ningún barco en Muros para avituallarse de carbón. O 15 de marzo de 1914 unicamente entrou un vapor inglés de gran tonelaxe. Nel se cargou a totalidade do carbón do Sorrento, xa que tiña avaria e facíase necesario varar e reparar.

Non atopamos máis información dos pontóns de Muros, o que nos leva a pensar que os peores presaxios se cumpriron. O empresario corcubionés derivou toda a carga de traballo para a súa vila e o carboneo na comarca quedou cinguido aos pontóns de Corcubión.

En Esteiro a 1 de maio de 2018.

Santi Llovo

 

Minientrada | Publicado el por | Etiquetado | 3 comentarios

O BALLENA

p/ Marcelino García Lariño

O Ballena xa dende rapaz foi un trasno, un enredante, un rillote e un atravesado, pero moi xangal e falangueiro. E agora de mozo, aínda é máis revoltoso e tunante coa agravante de que tamén lle gusta molla-la palleta, pero sen deixar de ser moi simpático e moi gracioso como foi decote.

Unha noite de verán, no peirao do porto, uns señoritos entre os que se atopaba o señor xuíz, argallaron unha sardiñada. O Ballena, aínda que non formaba Imagen254.pngparte desa panda de xente elegante, como é un bulebule,  e ó mesmo tempo moi agradable, sen ninguén o chamar asistiu a ela.

Como O Ballena ten moita cara e é moi larpeiriño e aínda un pouquiño máis bebedoriño (igual que unha balea de verdade), colleu un anaco de boroa e facéndolle unha reverencia ó señor xuíz, díxolle sinalando para as sardiñas que se estaban asando riba das ascuas:

–Coa venia, Señoría.

–Colla, colla– díxolle moi amable a súa señoría acenándolle para as sardiñas.

Pero O Ballena, ben porque tiña apetito ou ben porque tiña gañas de armala, namentres que os outros, entre eles o xuíz comía unha sardiña, el engulía catro; e viño xa non digamos. O que si, con toda educación do mundo, cada vez que collía outra sardiña, facíalle ó xuíz a reverencia que máis ben semellaba unha xenuflexión, sen esquecer o obrigado:

–Coa venia, Señoría.

A verdade é que o señor xuíz, só lle concedera a venia unha vez, a primeira, nas outras nin sequera lle falou; e a cada venia poñíalle peor cara. Máis vendo a Súa Señoría que as sardiñas ían a menos e o viño tamén, e que O Ballena era como unha máquina comendo e bebendo, cando por enésima vez O Ballena lle dixo:

–Coa venia, Señoría–. Este contestoulle moi cabreado:

–Sabe que xa me está amolando vostede con tanta “coa venia, señoría”–. E o atravesado de O Ballena contestoulle ó xuíz cunha reverencia máis prolongada e coas mesmas palabras de sempre pero ó revés, dicindo:

–Señoría, coa venia.Imagen134.png

Fora de si o xuíz, que tamén era como Deus o dou, feito un ferabás ordenou::

–Métanme a este no cárcere.

E, no intre, os esbirros da Súa Señoría levaron O Ballena para a falcona.

Por mor deste feito houbo moita polémica na vila. Uns dicían que a actitude do señor xuíz non fora a mais razoable; outros afirmaban que fora unha chulería, e outros aseveraban que se trataba dun flagrante abuso de autoridade. Moi poucos, escasos, foron os que estaban ó lado do xuíz.

Ós  poucos días de ceibaren a O Ballena, este desapareceu da Vila.

O Ballena fora para os Estados Unidos de Norteamérica, onde proseguiu sendo o mesmo Ballena que era aquí. É dicir, que o cambio de nación e de continente non fixo mela na graza e na simpatía deste mozo. Aló en Nova York facía as mesmas ou aínda máis travesuras que acó, e tamén botaba os correspondentes groliños.

Un día, O Ballena, con dous vasiños de máis, entrou nun restaurante levando atado cunha cadeíña un coelliño branco ataviado cunha paxarela vermella no pescozo. Non sei porqué, no establecemento non consentiron a entrada do coelliño. Tal vez non o permitirá a Sociedade Protectora de Animais, ou algún outra lei.

Mais O Ballena, home de moitos recursos, levou o coelliño a un aparcadoiro de coches que había mesmo de fronte, sacou  o billete (tick) e coma se dun automóbil se tratara amarrou o coelliño e deixouno aparcado.

Ó saír dese sitio reservado entraba un coche que pretendía pórse no reservado onde estaba amarrado o coelliño. E O Ballena berroulle:

–Busque outro sitio que este xa está ocupado.

–Eu aquí no vexo coche ningún– contestoulle o ianqui.

–Coche non verá; pero aquel coello é o que está ocupando a praza.

–Este aparcadoiro é para vehículos.

–Este aparcadoiro é para quen o paga. Velaquí ten a tarxeta. E non me foda moito, non vaia ser que haxa máis que palabras.

E armouse unha escandaleira de mil pares de demos. Un berraba, o outro berraba más, a xente xuntouse, uns dábanlle razón o do coche, outros dábanlla ó do coello, os máis ríanse coma se estiveran nos títeres, en fin, que tivo que acudir a policía porque a liorta xa estaba chegando a maiores.

Os axentes levaron a ámbolos dous a comisaría, e de alí o asunto pasárono á Corte.

A Corte, nos Estados Unidos, é o que aquí nos chamamos Xulgado. Alí por ser un país moi demócrata e moi liberal chámanlle as cousas polo seu nome; non andan con tapulladas. Acó a corte é o lugar onde se gardan os animais e tamén se fai a cañeira, é dicir, a esterqueira que tamén vén ser a cloaca ou latrina que acumula toda bazofia, carroña, miseria e porcallada; nunha palabra: a merda (dispensando).

Non sei como quedaría a querela na Corte; pero coido que non lle debeu ser moi favorable para O Ballena, porque un día que se atopaba en Muros, viñera de vacacións, estiven falando con el de moitas cousas, e entre elas tamén das inxustizas, atropelos, ilegalidades, arbitrariedades, corrupcións…, e O Ballena, moi sisudo e asentado, non parecía el, díxome:

–Mira Marcelino, inxustizas hainas en tódalas partes do mundo.

Aquel día, O Ballena, deume unha grande lección.

 

Minientrada | Publicado el por | Etiquetado | Deja un comentario

Hórreo na Rateira

p/ Elixio VieitesImagen1.png

Tipo de ben: Hórreo,
Concello: Muros
Parroquia: Abelleira (Santo Estevo)
Lugar: A Rateira
Cronoloxía: Descoñecida,
Descrición:

Hórreo feito de pedra e elevado sobre seis pés, que foron desbastados de forma troncocónica. Os pés non son iguais nas súas dimensións e dan ao hórreo o aspecto de ser un dos máis antigos da aldea. Estes serven de apoio aos linteis que sosteñen a cámara, feita a base de perpiaños que deixan unha pequena abertura en horizontal, para a súa aireación, e van engarzados coas peza dos penais. Cuberta a dúas augas con tella do país. No cume das sobrepenas do remate dos penais leva unha cruz de pedra e un pináculo piramidal con base cilíndrica.
Propiedade: Privada
Uso actual: Agrícola
Código no Catálogo da Xunta:
Categoría do Ben: Catalogado (Catálogo da Xunta e dos PXOM)
Referencias bibliográficas:

Afeccións

Ten camiño de acceso?: Si
Está cuberto de maleza: Non
Está afectado por algunha obra: Non
Estado de conservación: Bo
Atópase en perigo nestes momentos?:

Onde está localizado: Latitude: 42.8105516859
Lonxitude: -9.01641726494
Empregamos o sistema de coordenadas WGS84

 

Minientrada | Publicado el por | Etiquetado | Deja un comentario

Tipos de embarcacións (II)

Segunda parte do artigo publicado no blog  https://horaahora.wordpress.com, no que explica con detalle distintos tipos de embarcacións a través de diferentes épocas.

Lancha cañonera es un buque de guerra de pequeño tamaño, con uno o más cañones. El término Imagen2.pnges algo amplio, y la connotación generalmente ha cambiado con el curso de los años. En la época de la vela, un cañonero o  era un pequeño buque generalmente de cubierta corrida que llevaba un solo cañón. Un cañonero podría llevar uno o dos mástiles o ser accionados únicamente a remo. Algunos tipos de cañoneros llevaron dos cañones, o bien montaron un número de cañones giratorios en los pasamanos. Las ventajas sobre este tipo de cañonero eran que el de un solo cañón, éste podía ser más pesado (por ejemplo, un 32 libras) y que el barco podía maniobrar en aguas poco profundas, donde resultaba difícil la navegación para naves más grandes.

Lugre es una embarcación de formas finas a popa y llenas a proa. En ocasiones su casco es a tingladillo, con bastante calado a popa, con dos o tres palos conImagen3.png ligera caída hacia proa y con velas tarquinas o al tercio. Por encima de ellas solían llevar gavias volantes, completando su aparejo dos o tres foques. Típica embarcación del Canal de la Mancha y del Mar del Norte.

Un Místico es una embarcación de dos o tres palos y de aparejo Imagen4.pngparecido al latino.Se diferencia en que sus palos mayor y trinquete se inclinan más bien hacia popa, el segundo es más largo y grueso que el primero, en que sus entenas que son de ligadas, tienen el car más corto y van colocadas más verticales y en que en lugar de batallol  usa bauprés de firme con botalón de foque. Su mesana es igual a la de los jabeques y faluchos. Es aparejo propio del Mediterráneo , especialmente de la costa de en donde ha habido místicos de travesía.

La palabra Nao (del latín navis, ‘barco’, a través del catalán nau) ha tenido en el castellano de siglos pasados, sobre todo los siglos XIV, XV, XVI y XVII,Imagen5.png la acepción genérica de nave o barco, especialmente aquellas embarcaciones dotadas de cubierta y velas pero no dotadas de remos. En los siglos XIV, XV y primera mitad del XVI, la palabra se refirió también a un tipo más concreto de buque que se distinguía por tener un elevado francobordo, tres mástiles dotados de velas cuadras y castillos en proa y popa. Del mismo modo que en el siglo XV naos y carracas ya habían reemplazado a las cocas medievales, en la segunda mitad del siglo XVI, galeones, urcas, pinazas y filibotes ya habían reemplazado a naos y carracas.

El Navío de línea fue un tipo de buque de guerra de tres palos con aparejo de velas cuadras Imagen6.pngy de dos a tres cubiertas artilladas. Se le llamó así porque fue el tipo de buque utilizado en una nueva formación de combate de las escuadras navales, formación utilizada entre los siglos XVII y XIX y en la que los navíos se alineaban los unos detrás de los otros para formar un muro de artillería que pudiera disparar simultáneamente densas salvas contra la flota enemiga.

Un Patache es un tipo de embarcación de vela con dos palos, muy ligera y de poco calado, una especie de mezcla entre un bergantín y una goleta, que Imagen7.pngen sus inicios fue un barco de guerra, estando destinado a la vigilancia e inspección de las costas y puertos normalmente supeditada a otra embarcación de más importancia o tamaño, y también para viajes transpacíficos, aunque posteriormente se utilizó para fines civiles o de aprovisionamiento y que solía ser de unas 30 toneladas.

Un pailebot o pailebote es un tipo de embarcación de vela que ha tenido diversos usos: mercante,Imagen8.png pesca o yate de recreo. Su aparejo es una variante del de las goletas, pues también consta de dos o más palos sin cruzar aparejados con velas cangrejas o bermudianas en todos sus mástiles, pero, así como la goleta tiene todos sus mástiles de igual o muy similar longitud, el pailebote tiene el mástil de proa, llamado trinquete, ostensiblemente más corto. Su diseño le permite alcanzar un máximo de velocidad. Su nombre proviene del inglés pilot’s boat, porque por su velocidad y maniobrabilidad fue utilizado por los prácticos de los puertos ingleses durante la segunda mitad del siglo XIX.

Se llama paquebote a una embarcación semejante al bergantín con la diferencia de no ser tan fina y de llevar vela mayor redonda como las fragatas Imagen9.pngy mesana en lugar de cangreja envergada en el esnón del husillo. Solía servir el paquebote para llevar la correspondencia pública y generalmente pasajeros también de puerto a puerto. Posteriormente, los paquebotes se convirtieron en barcos de vapor y a los más importantes se les llamó transatlánticos.

La pinaza era un tipo de embarcación construidaImagen10.png totalmente en madera de pino. Una de las menciones más antiguas es la que aparece en la ley 7ª del título XXII de las Partidas de Alfonso X el Sabio, donde dice: balener, leno, pinaça, caravela e otros barcos. Por entonces la pinaza era una embarcación pequeña movida a remo y vela y capaz de desarrollar una velocidad considerable, que se empleaba para la pesca, tráfico de cabotaje y vigilancia de puertos y costas. Desde el siglo XVI al XVIII fue, sin embargo, una nao de una sola cubierta, popa cuadra y muy poco porte , que arbolaba tres palos: el trinquete con una vela cuadra, el mayor con dos y el de mesana con una vela latina.

Se llama pingue a una embarcación latina muy usada en el Mediterráneo. Su aparejo es parecido al jabeque del que se diferencia en ser más alterosa, másImagen11.png llena de proa y de mayor calado, en no gastar aletas y tener muy estrecha la popa. Usa de vela y remo y tiene al extremo de popa un palito de mesaría, además de los dos principales en que van las entenas.

Se llama polacra a una embarcación de cruz. La polacra tieneImagen12.png el casco semejante al jabeque con dos palos tiples, sin cofas ni crucetas y con el mismo velamen que los bergantines aunque con la ventaja sobre éstos de que arriando las velas superiores quedan al socaire de las inferiores y se aferran con facilidad. En el Mediterráneo, se llama también pollacra.

Un queche es un velero con dos mástiles: uno principal y uno menor o de mesana, ubicado detrás del principal pero delante del timón. El aparejo estáImagen13.png dispuesto paralelo a la quilla en lugar de perpendicular a ella, arbolado con velas triangulares. El mástil principal puede tener adosados de uno a tres foques que se utilizan para navegar contra el viento. En algunos queches grandes y antiguos, el mástil principal puede llevar velas cuadradas adicionales. La vela más baja del palo mayor se denomina vela mayor, y la que va en el palo de mesana se llama vela de mesana. Pueden existir aparejos paralelos de diferente tipo, en cualquier combinación. El queche es popular entre los cruceros de larga distancia usando una vela adicional para lograr un mejor equilibrio, y una vela mayor pequeña más fácilmente manejable de la misma superficie. Esto permite un mejor movimiento del foque de mesana, permitiendo mayor maniobrabilidad sin el uso intensivo del timón. El queche es muy popular en aguas del norte de Europa, donde el aumento repentino de la fuerza del viento requiere a veces un rápido rizo: la vela mayor puede bajarse rápidamente, disminuyendo el velamen y manteniendo un esquema equilibrado con la vela de mesana y el foque.

La sumaca parecida al bergantín goleta, lleva dos palos, el de proa aparejado de polacra, y el de popa (el mayor) de goleta solamente con cangreja (sin gavia).Imagen14.png Muy usada para cabotaje en el Río de la Plata y las costas del Brasil sirvió también para travesías oceánicas tanto como mercantes como buques de guerra.

La urca fue un tipo de embarcación, similar a una fragata, de gran anchura en su centro, de unos 40 m de largo, que podía ser de carga para el transporte deImagen15.png mercancías o de guerra y que fue utlizada hasta el siglo XVIII.

Un yate (del inglés yacht) es todo buque o embarcaciónImagen16.png de recreo.Se define embarcación de recreo como toda aquella de cualquier tipo, con independencia de su medio de propulsión, cuyo casco tenga una eslora comprendida entre 2,5 y hasta 24 metros, medida según los criterios fijados en las normas armonizadas aplicables y proyectada para fines deportivos o de ocio, con o sin ánimo de lucro, y las embarcaciones diseñadas con fines de entrenamiento para la navegación de recreo.

Una zabra era un barco de unas 200 tm, propulsado por velas, ideado para llevar mercancías por los océanos, como el Atlántico, bien armado para defenderse de piratas o corsarios. Las zabras realizaban la travesía entre América y

Imagen17.png

España en 30 días o menos y podían transportar en sus bodegas unas 100 tm de carga. Estas dos características, rapidez y capacidad de carga, además de su armamento, los convertía en sustitutos ideales de las Flotas de Indias cuando no podían efectuar la travesía anual por falta de tiempo, peligro de ataques enemigos. o alguna otra causa.

 

Minientrada | Publicado el por | Etiquetado | Deja un comentario