.- A quen padeza de insomnio.

Manuel Mª Pena SilvaImagen1.png

Pode un honesto artesán
convivir coa guillotina?;
debe afrouxar disciplina
por un carocho de pan?

Pode un instinto asasino

perseguirlle rastro a un dedo?;
debe a coitela pór medo
á man que perda o seu tino?

Pode MANOLO arriscar

o corporal patrimonio?;
debe o teclado do harmonio
neste LAGO acreditar?

Pode coser e cantar?,

debe ÁLVAREZ despertar
ás bruxas…?, a San Antonio?…,
a quen padeza de insomnio?


  Este solteiro segrar
quixo -a dedo!- recortar
o papel do matrimonio
coa barbeira «del demonio»? 

    (Rioderradeiro)

 

Publicado el por MUROS CENTRADO | Deja un comentario

p/ César Lorenzo Gil

(do seu blog  https://dubidasdogalego.wordpress.com/

Na nosa vida diaria, o cerebro ten momentos graciosos. Aplicados á lingüística, case sempre coinciden coa economía e coa confusión. Por economía dicimos coworking e non espazo de traballo colaborativo aínda sabendo que a palabra é un híbrido de pouso anglófono.Imagen25.png E por confusión hai quen escribe absorver (por influencia de absolver).

A confusión entre lívido e libido cada vez é máis común. Acotío escoitamos “líbido”. Por que?

Primeiro definamos cada termo. Lívido ou lívida é un adxectivo cualificativo que define a cor pálida (case sempre referida a persoas: “Díxome aquela burrada e quedei lívida, filla”) ou a cor entre azul e encarnado que adquire a pel humana en estados de frío extremo ou por mor dunha contusión.

Libido é un substantivo feminino que define o desexo sexual instintivo. O Estraviz engade tamén que para o psiquiatra e fundador da Psicanálise Sigmund Freud, a libido define tamén “a enerxía dos instintos da vida”.

De feito, os expertos en Etimoloxía consideran que foi o médico austríaco quen en realidade colocou este termo, proveniente do latín, no vocabulario actual, primeiro no rexistro científico e pouco e pouco (coa popularización da propia psicanálise) na fala cotiá.

Coa normalización social do sexo, tamén na fala, termos coma libido entraron no vocabulario habitual. “Malditas hormonas, téñenme esta tempada coa libido polo chan”.

Coido que a confusión ten a ver con dúas circunstancias. Por unha parte, ambas palabras son cultas. Lívido de feito segue sen usarse, polo xeral, máis alá do rexistro formal ou literario. E pola outra, os cultismos parece que soan mellor en esdrúxula: currículo, pináculo, catedrática e cátedra… Libido, así con acentuación grave, debe soarlles a determinados falantes como estraño.

Como curiosidade, libido procede da raíz indoeuropea *leubh-, da que derivaron formas como o love (inglés) ou любовь (ruso): amor. Mais para os latinos a libido viña ser non tan só a paixón amorosa senón calquera impulso irracional e máis forte ca a propia vontade. Foron os filósofos cristiáns quen adscribiron esa paixón desatada á paixón sexual, esquecendo que é  o amor e non o sexo o que realmente non se pode gobernar.

 

Publicado el por MUROS CENTRADO | Deja un comentario

Velaquí a segunda parte dunha guía que nos descubre con detalle as obras de arte que atesoura a exposición permanente de arte sacro existente na parroquial de Muros. O traballo e obra de D. Arturo Martínez, a quen  novamente  agradecemos os seu interés pola nosa Vila.

Estandartes y Guiones: Las diferentes cofradías de la villa de Muros poseían un estandarte o guión que las representaba en las celebraciones más solemnes. Este hecho llega hasta nuestros días y esta parte de nuestro patrimonio puede contemplarse en fiestas como el Corpus Christi. Las cruces y medallones de estas insignias son, generalmente, obras de orfebrería de plata o plata dorada.

Joyas: Las imágenes religiosas, objetos de devoción durante siglos, fueron continuamente obsequiadas con joyas y alhajas en prenda de agradecimiento o veneración por parte de sus devotos. Puede decirse que todos los ornamentos de este tipo que posee la Colegiata parroquial fueron donados por particulares: pendientes, colgantes, cruces, etc. Las imágenes que los suelen portar son, generalmente, la Virgen María o los santos.

Imagen22

De origen medieval, la imagen de Santa Ana triple (esta imagen muestra tres personajes bíblicos diferentes) procede de la antigua iglesia parroquial de San Pedro, aunque estuvo en la capilla del Carmen en los últimos años. Se puede decir que junto con el Cristo y la imagen de San Eloy del santuario de la Virgen del Camino, forma parte de las más antiguas muestras de escultura religiosa de la villa de Muros.

En documentos antiguos se halla bajo la advocación de Nª Sª de los Ángeles. Bajo el actual título de Nª Sª de la Esperanza, es abogada de las mujeres embarazadas. Su vestimenta (vestido, capa y velo) se complementa con corona real y un rostrillo que enmarca su cara. Este adorno tiene su origen en un antiguo aderezo de damas de la alta nobleza, desde donde se hizo extensivo a la indumentaria de la Virgen María.

 

 

Publicado el por MUROS CENTRADO | Deja un comentario

p/ Manuel Lago Álvarez

No ano 1754, o subdelegado de mariña de Muros, (D. Juan de Navia) agrediu con un bastón ao mariñeiro Alberto de Lojo.  Os feitos sucederon no Convento de Louro o día 4 de outubro, no refectorio do citado Convento.

De datos recollidos no censo do Marqués de Ensenada (1753), o mariñeiro agredido, era tratante de congro eImagen4.png regulábanselle a cantidade de 600 Reais por esta actividade. O mesmo censo informa que tamén era propietario dunha lancha de falca e pesca, e ademais, e que xunto con Juan Antonio Suárez, era propietario dun patache. Sobre este particular o mentado censo refire:

Otro que lleva ocho hombres propio de Juan Antonio Suárez y Alberto de Lojo, y que se regula su utilidad en seis mil ciento y sesenta Reales de Vellón, los mil y novecientos por razón de Fletes de tres viajes que se le consideran hazer a Vizcaya, a conducir sardina y traer hierro, y todo lo restante por la utilidad que queda al Dueño, e interesados con el Caudal Con que trafica que también son personas Legas”.

As cantidades de reais que se mencionan no censo non son pequenas, tendo en conta que nas terras de Muros, no ano 1749, o prezo do ferrado de trigo que era regulado pola xustiza de Muros, era de 6 reais. Do que pode deducirse, que o agredido Alberto de Lojo era un propietario; non un “mandado”.

Como curiosidade acerca dos prezos dos produtos nesas datas, respondendo ao interrogatorio do referido censo (pregunta 14), xustiza e reximento de Muros afirman:

 “ A la Catorze, que computados unos años con otros, estiman el ferrado de trigo en seis Reales de Vellón el de Zenteno en tres, el de maiz en quatro, el de mijo  menudo en dos. El Cañado de Vino en ocho Reales que corresponde al azumbre Maravedíes. una Libra de Loza labrada en doze Reales de Vellón, un ciento de sardina salada Real y medio, y siendo fresca diez y seis Maravedíes. una Gallina dos Reales, un Carnero onze, un par de Capones cinco y lo mismo aun Cabrito, aun Cordero quatro, a una libra de lana un Real, a una marrana ocho, a un quartillo de miel quatro, y otro tanto al de manteca, y diez a un carro de paja triga, y que un millar de sardina dulze vale veinte Reales de Vellón, y un par de pollos un Real, y responden”.

Sobre o subdelegado de Marina, o mentado censo nomeao como “Juez de Marina”, e dí:  “Juez de Marina: Don Juan de Navia goza el sueldo de cinquenta Escudos mensuales como oficial segundo de la Comandancia de Cadiz, con mas otros doze Escudos de Gratificación”.

No poder que Alberto de Lojo outorga ante o escriban de Muros, Joseph Antonio Luaces Figueroa, para presentar querela criminal contra Juan de Navia,  ante a Real Audiencia e ante o Intendente General de marina, relata o sucedido, afirmando que o día 4 de outubro dirixiuse ao convento de San Francisco, para pedirlle ao querelado lle concedese licencia para conducir un “patache vizcayno” con carga de cal a de Padrón.

Afirma tamén que a petición fíxoa con modestia, despois de celebrarse a función a que asistiron moitos curas sacerdotes, no refectorio (comedor dos frades), e que feita a petición, sen máis motivos e na presenza de todos, o Juan de Navia levantou o bastón e lle dou unha morea de paus na cabeza, facéndolle moitas feridas, polas que verteu moita sangue.  Sigue dicindo que saíu do convento malferido, dirixíndose a Muros, e que pola distancia que hai do convento á Vila, veuse moitas veces desmaiado no camiño e con perigo para a súa vida.  No momento de outorgar poder (o día seguinte á agresión), di que se encontra na cama sangrando, asistido por médico e ciruxán.

Deixando aparte o que puideran testemuñar os outros presentes, o relato dos feitos non ten moitas dúbidas: o home, sen razón ou con ela, levou unha malleira de paus. O que si é necesarioImagen5.png aclarar que o día da agresión (foi un catro de outubro, festividade de San Francisco), os frades celebraban o seu día grande.  Xa o manifesta o agredido: después de haver zelebrado en él juntos la función en compañía de muchos curas sacerdotes y más personas que asistieron a ella…”, os frades, seguindo una antiga tradición, que se perdeu fai moi poucos anos, invitaban as autoridades da Vila o que chamaban un “ágape fraterno”, que se celebraba no refectorio do convento. E visto que o querelante manifesta que a agresión se produzo pola tarde, pois posiblemente, o Alberto de Lojo apareceu no refectorio xusto no momento en que, rematado o xantar, curas, frades e autoridades estaban botando a “partidiña”, cousa moi habitual de antes e agora (alomenos ata fa poucos anos), na que curas e relixiosos acostumaban a xogar ao “julepe”.  Este xogo e un tanto simpático para eles, porque no seu andar permite pedir unha carta a que chaman “viúva”.  E arredor da “viúva”, montaban os máis dos chistes: dáme una viúva de menos de cincuenta; eu quéroa rubia… a min que sexa vinculeira….

E si xogando estaba o subdelegado de marina Juan de Navia, (o xogo de cartas que fora), no momento en que o malfadado Alberto de Lojo veu a pedirlle a licencia que precisaba,  e a autoridade estaba perdendo…. pois descargou en el, o que non podía descargar cos relixiosos cos que xogaba.  E así que foron as cousas que pasaron fai  265 anos.

Reproduzo o poder que outorgou Alberto de Lojo, e que se atopa depositado no Arquivo Histórico da Universidade de Santiago.

Muros, 5 de octubre de 1754

Poder de Alberto de Lojo, marinero, a procuradores de la Real Audiencia, porque habiéndole pedido licencia para conducir un patache vizcaíno al Subdelegado de Marina le agredió con el bastón.  (AHUS: Protocolos)

En la villa de Muros a cinco días del mes de octubre año de mill setecientos cinquenta y quatro ante mí escribano y testigos pareció presente Alverto de Lojo el maior, marinero matriculado vezino de esta dicha villa y dijo que da y otorga todo su poder cumplido el que de derecho se requiere y es nezesario a Gregorio Carrillo, Pedro de Penas Gill, Francisco Fernández Blanco, Antonio de Miramontes, y Juan Antonio Berea y Aguiar,

procuradores del número en la Real Audiencia de este reyno a todos y a qualquiera de ellos yn solidum con cláusula de que lo puedan jurar y substituir en los más procuradores y ajentes que les pareciere para que en nombre del otorgante representando su mesma persona puedan parezer y parezcan ante su señoría el señor Yntendente General de marina de este reyno y más donde combenga y den querella criminal contra don Juan de Navia, Subdelegado de Marina en esta dicha villa por sin motivo que le hubiese dado el otorgante, solo el de pedirle le concediese licencia para conducir un patache vizcayno con carga de cal a la del Padrón, lo que le pidió con modestia ayer quatro del corriente mes por la tardImagen6.pnge en el refectorio del convento de San Francisco Extramuros de esta dicha villa, después de haver zelebrado en él juntos la función en compañía de muchos curas sacerdotes y más personas que asistieron a ella; y solo por lo que ba referido sin otro más motibo a presencia de todos los expresados levantó el bastón dicho don Juan de Navia como lo tiene de costumbre y le dio con el muchos palos en la cabeza haziéndole muchas heridas por las que vertió copiosa sangre y por la distancia que hay desde el convento a esta dicha villa se vio muchas veces en el camino desmaiado y con peligro de la vida a no ser las personas que asistieron a traerle con el que se halla en cama sangrado asistido de médico y cirujano presentando para ello todo género de papeles, peticiones, […]. Por delante mí escribano y testigos y lo firmó de su nombre siendo los presentes: Vizente Francisco del Lojo, Domingo Antonio Priegue, y don Gonzalo Matheo Ligonde, vezinos de esta dicha villa, todos estantes al presente en ella e yo escribano que de ello doy fee y que conozco el otorgante y testigos. Alverto de Lago. Pasó ante mí: Joseph Antonio Luaces Figueroa.

Publicado el por MUROS CENTRADO | Deja un comentario

TMT

No mes de maio de 1960, o xornal  Compostelano “La Noche”, facíase eco da toma de posesión como Alcalde de Muros do Dr. D. Fernando Rey Hermida, e días despois do homenaxe tributado ao seu antecesor no cargo, o abogado D, José María Monteagudo Romaní.

Velaquí as novas publicadas:

“El pasado viernes, en el salón de Actos de la Casa Consistorial do Muros, so celebró el emotivo acto de dar posesión al nuevo alcalde doctor Fernando Imagen1.pngRey Hermida, quien recogió el mando de manos del Subjefe Provincial del Movimiento, don José Luis Amor Fernández, al hacerle éste entrega del simbólico bastón.

A este acto, que asistió la Corporación Municipal en Pleno, y representación de la Sección Femenina, concurrió mucho público, que hizo presente al alcalde saliente, don José María Monteagudo Romaní, su más cordial despedida con entusiastas y cariñosos aplausos merecida y Justificada muestra de simpatía, y también como premio a la inmensa labor realizada durante su largo periodo de mandato, al cual había voluntariamente renunciado.

El nuevo regidor de Muros, doctor Rey Hermida, es un joven de 37 años, natural de la marinera villa que hoy representa. Destacada personalidad y honorable caballero, que goza de un elevado prestigio personal, y dotes indudables de capacidad para continuar el intenso ritmo de adelanto y progreso, que la preciosa muradana villa, ha venido desarrollando en los últimos anos.

El alcalde saliente Sr. Monteagudo, pronunció un emocionado discurso, para despedirse oficialmente de sus convecinos, así, como también de sus compañeros de Concejo, a quienes sinceramente agradeció su colaboración tan valiosa, sin la cual nada podría haberse logrado, pero  que gracias a su entusiasmo y valiosa ayuda, bien patentado quedó con las realidades ya con-seguidas.

A continuación, el alcalde entrante don Fernando Rey, hizo uso de la palabra, con visibles muestras de emoción, para agradecer al Excmo. Sr. Gobernador Civil do la Provincia, la honrosa distinción de la cual tratará de hacerse acreedor, ofreciéndose sin limitaciones, procurando en sus desvelos e incansable dedicación, continuar hasta lo posible la conducta y labor de su admirado antecesor, sin quebrar la tangible marcha ascendente que su tan querida villa natal viene reflejando. También habló en nombre da la Corporación, su primer teniente de alcalde Sr. Otero Peón, para dejar patentizado el agradecimiento de todos los ediles al Sr. Monteagudo por las muchas facilidades que del mismo hablan recibido, así como también para. ofrecer al nuevo alcalde la más sincera colaboración.

Finalmente, el delegado del señor Gobernador, se dirigió a todos, para poner de manifiesto y resaltar la ejemplar conducta, y fructífera laborImagen2.png llevada a cabo por don José María Monteagudo, a quién dolorosamente venía a relevar, y también para poder destacar las dotes que adornan al nuevo alcaide presidente, deseándole fervientemente que durante su gestión; éste alcance grandes triunfos que han de redundar en beneficio de Muros, cie Galicia, y también de nuestra Patria. — MARINO MIRAZO

HOMENAJE:

MUROS. (De nuestro corresponsal, M. PARADA). El pasado día 23 de mayo, y bajo la presidencia del nuevo Alcalde don Fernando Rey Hermida, se reunió la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Muros, en sesión extraordinaria, para tratar los asuntos que estaban en la orden del día.

Finalizadas las deliberaciones en el salón de actos del referido Ayuntamiento, se trasladaron los miembros de la Corporación a uno de los comedores que la “Casa Petra» tiene instalados en el bar «La Muradana», a quienes acompañó también el ex-Alcaide don José Monteagudo Romaní después de haber sido invitado por los que, hasta hace poco, fueron sus compañeros al frente de la administración municipal de citado termino.

Con el fin de tributarle al señor Monteagudo Romaní un íntimo y cordial homenaje de despedida, y como testimonio de gratitud de aprecio, consideración y simpatía, se reunieron en «La Murada» los miembros de referida Corporación para dejar plasmadas, una vez más, sinceras muestras de amistad hacia el homenajeado.

Don José Monteagudo Romaní tomó posesión como Alcalde de Muros el 27 de julio de 1954, y acaba de cesar con fecha 6 de mayo de 1960, por lo que estuvo al frente de la alcaldía, 5 años, 9 meses y 9 días. Y durante este lapso de tiempo supo granjearse una justa y auténtica popularidad en el pueblo muradano; el celo desplegado, su inagotable actividad y el interés con que siempre abordó los asuntos municipales, pronto le valieron el pláceme de todos sus conciudadanos. Su abnegación en beneficio público, su espíritu de servicio y su indiscutible benevolencia, le crearon desde un principio un verdadero ambiente de afecto, de respeto y agradecimiento. La atención, la sencillez y la franca condescendencia que le brindaba al más humilde en todo momento, le otorgaron siempre los mejores elogios y los más fieles sentimientos de amistad. Y hasta su porte un tanto arrogante y de buena estampa, alegre y de fácil decir, parece que contribuían a que los muradanos estuvieran complacidos de tenerlo como Alcalde.

Estas cualidades no podían dejar de repercutir en el ánimo de los concejales que con él integraban la Corporación Municipal, puesto que, en todo momento, pudieron comprobar la valía del señor Monteagudo Romaní al frente de los intereses del municipio. Sus prontas reacciones, avaladas siempre por una sólida cultura y un perfecto conocimiento de causa, se, ponían de manifiesto, con un espíritu de imparcialidad y de justicia, en cada una de sus intervenciones.

En cuanto a la magnífica labor que desarrolló mientras estuvo al frente de la Alcaldía. es bien notoria ya, y a ella nos Ciemos referido en varias ocasiones desde las columnas de este periódico. Sin embargo, no estará demás recordar en líneas generales esa labor que, en definitiva, es el más claro exponente de la tarea emprendida y del trabajo realizado. Se instaló una centralilla telefónica en Esteiro, se gestionó la apertura de la carretera que va a La Coruña pasando por Santa Comba y se iniImagen3.pngciaren las obras del nuevo muelle y las de la Lonja; se llevó a cabo la total construcción del nuevo edilicio para Ayuntamiento, se pavimentó de hormigón la calle Fuente Viaja y de piedra la calle del Hospital, la de la Amargura y la de San José; se arreglaron las calles del Descanso, la del Sol y la de la iglesia; se adquirieron terrenos para la construcción de un Parque junto a. la Alameda, se hicieron las fuentes de San José y la que llaman la de Chiquillo en la playa de San Francisco; se construyó y acondicionó una fuente y un lavadero en la parroquia be Tal, así como otros dos lavaderos para Esteiro y para Abelleira, se adquirieron dos magníficas básculas para la Rula, un lugar para recreo junto a la playa de Lauro y se ampliaron y acondicionaron los jardines de la Avenida de Calvo Sotelo en Muros.

En materia de enseñanza, se llevó a cabo la construcción de una escuela y vivienda para el maestro en el lugar de Tajes; se repararon las casas viviendas de las escuelas de Louro y Abelleira, así corno los locales de las escuelas número 1 y la numero 2 de niñas, y la número 1de niños en Muros; se creó y equipó de material una escuela de niños de Esteiro, para completar un grupo de cuatro escuelas en un mismo edificio; se gestionó la construcción de un nuevo edificio para la escuela de Riomayor y otro para la de orientación marítima en Esteiro, y finalmente se han pedido y tramitado un grupo de ocho escuelas para el casco de la villa de Muros, un nuevo local para la Virgen del Camino y otro para el lugar de Baño.

A parte de otras muchas mejoras, el somero inventario que acabamos de reseñar pone de manifiesto la labor efectuada por el municipio muradano mientras to presidió don José Monteagudo Romaní por lo que, conjugada esta relación de trabajo con aquellas otras condiciones personales que en él concurrían, los demás miembros de la Corporación Municipal, acompañados del nuevo Alcalde don Fernando Rey Hermida, tuvieron la satisfacción de tributarle un íntimo y cordial homenaje de despedida.

En los discursos de ofrecimiento, a los que finalmente contestó el homenajeado, hubo palabras un tanto emotivas, que fijaron aún más en el ánimo de los allí reunidos, verdaderos sentimientos de adhesión, confraternidad y simpatía. Efusivos abrazos y apretones de manos, le pusieron punto final al homenaje”.

 

Publicado el por MUROS CENTRADO | Deja un comentario