O novo período de programación UE 2014-2020

p/ Inés Monteagudo Romero, Técnico de inspección e promoción

Agader

O reto máis importante que ten a UE para este novo período de programación é saír da crise e retomar o camiño do crecemento sostible. Para iso precísanse unhas finanzas públicas saneadas, reformas estruturais e investimentos a prol doImagen1 crecemento e a mellora do emprego.

A Estratexia UE 2020 vai dirixida a acadar unha economía intelixente, sostible e integradora, que se supón vai xerar emprego, produtividade e cohesión social. Así, neste novo período o FEDER, o FSE e o FC teñen como obxectivos o “Investimento en crecemento e emprego” e a “Cooperación territorial europea”, neste caso só o FEDER.

Os fondos estruturais e de investimento europeos (Fondos EIE) inclúen en España, para o período 2014-2020, o fondo europeo de desenvolvemento rexional FEDER, o fondo europeo agrícola de desenvolvemento rural FEADER, o fondo europeo marítimo e da pesca FEMP e o fondo social europeo FSE. Os fondos EIE teñen como obxectivo promover a competitividade e a converxencia de tódolos territorios e son un instrumento esencial para facer fronte aos retos do noso pais, restablecendo e aumentando o crecemento e garantindo unha recuperación que xere emprego.

Para acadar estes obxectivos búscase a coordinación entre os fondos, evitando solapamentos, e tratando de acentuar os efectos positivos a través das sinerxias. Neste camiño a Comisión propón un Regulamento de disposicións comúns, que persigue intensificar a coordinación, para concentrar os recursos en acadar os obxectivos da estratexia UE 2020. Así estableceranse uns obxectivos temáticos comúns, unha planificación e mecanismos de execución máis coherentes, unha reserva de eficacia, e unhas normas de subvencionalidade máis simplificadas, entre outros elementos. O FEDER e Imagen5o FEADER contribuirán a tódolos obxectivos temáticos, incidindo nos ámbitos nos que actúan as empresas e na prestación de servizos; o FSE atenderá ao emprego e a mobilidade, a educación, competencias e aprendizaxe permanente, promoción da inclusión social e loita contra a pobreza; o FEADER terá como obxectivo o crecemento intelixente, sostible e integrador nos sectores agrícola, alimentario e forestal, así como as zonas rurais; o FEMP centrarase na viabilidade e competitividade da pesca e da acuicultura, promovendo a cohesión social e a creación de emprego nas comunidades dependentes da pesca, diversificando a actividade cara outro sectores marítimos.

Os traballos de programación da política de cohesión inclúen un Acordo de asociación de España, e os Programas operativos nacionais.

O Acordo de asociación é un documento nacional, no que se expón a estratexia e as prioridades de investimento dos fondos. Para elaborar a estratexia faise unha análise da situación, incidindo nas disparidades existentes entre as distintas rexións, nas oportunidades de crecemento e debilidades, nas diferentes áreas de investimento que identifican os regulamentos, e que son os obxectivos temáticos: Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación; Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e das comunicacións e o acceso a estas; Mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas, do sector agrícola (no caso do FEADER) e do sector da pesca e a acuicultura (no caso do FEMP); Favorecer o paso a unha economía baixa en carbono en todos os sectores; Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e a xestión de riscos; Protexer o medio e promover a eficiencia dos recursos; Promover o transporte sustentable e eliminar os embotellamentos nas infraestruturas das redes fundamentais; Promover o emprego e favorecer a mobilidade laboral; Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza; Investir na educación, no desenvolvemento das capacidades e na aprendizaxe permanente; Mellorar a capacidade institucional e a eficiencia da Administración pública.

Pola súa banda os traballos do Programa operativo lévanse a cabo respectando o principio de partenariado e gobernanza multinivel; é dicir, están involucradas as autoridades públicas dos diferentes niveis da Administración española (hai un programa operativo por comunidade), e os axentes económicos e sociais.

Se nos dan oportunidade, iremos desenvolvendo estas primeiras apreciacións e analizando as repercusións que estas actuacións van ter na nosa economía.

Acerca de themurostimes

“THE MUROS TIMES” non se responsabiliza nin se identifica coas opinions verquidas por parte dos seus colaboradores nos materiais publicados.
Esta entrada fue publicada en Cousas que interesan y etiquetada , , . Guarda el enlace permanente.

Deixa un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s