Qué é unha hipoteca inversa?

A redacción de TMT chegan consultas de todo tipo. Moitas relacionadas coa historia de Muros; outras coas persoas que aparecen en fotos antigas; outras interesando datos acerca de xentes que naceron en Muros, etc. Os medios son poucos pero tratamos de atender as peticións. Tamén nos piden que escribamos de variados temas de actualidade. Unha lectora solicitounos que escribiramos acerca das . Pois ahí vai o pedido:
A Hipoteca Inversa
Unha hipoteca inversa é un préstamo hipotecario para persoas maiores de 65 anos polo cal unha entidade financeira paga unha cantidade mensual a unha persoa maior a cambio da cal esta utilice a súa vivenda como garantía. A cantidade que aboe a entidade financeira dependerá do valor da vivenda e da idade do cliente. A maior valor e a maior idade, maior importe mensual pódese recibir.
A diferenza dunha hipoteca normal, a través da cal se percibe o total da cantidade prestada ao inicio da operación, a través da hipoteca inversa, ese montante vaise prestando en mensualidades.
-O titular conserva a propiedade da casa.
-Pódese liquidar a operación en calquera momento.
-O importe que percibe o titular non tributa.
-A débeda non é esixible ata o falecemento do titular.
Que requisitos se esixen para contratar unha hipoteca inversa?
Os únicos requisitos esixidos son ter máis de 65 anos e ser titular dunha vivenda.
Para conseguir os beneficios que outorga a nova Lei de reforma do mercado hipotecario, a vivenda ademais debe ser a habitual.
Como funciona a hipoteca inversa?
O cliente percibirá unha cantidade fixa mensual de por vida. En caso de haber 2 titulares, a cantidade fixa mensual percibirase ata o falecemento do último deles.
Trátase dun produto integrado por:
-Crédito hipotecario a interese fixo.
-Seguro de renda vitalicia que se activa se o cliente sobrevive ao prazo máximo do crédito Se sobrevive á súa esperanza de vida), polo que a Aseguradora paga a renda vitalicia ata o falecemento do maior.
Algunhas entidades permiten ademais solicitar unha disposición inicial adicional.
Como se devolve o diñeiro prestado pola hipoteca inversa?
A diferenza doutros préstamos hipotecarios, a persoa maior non ten que devolver o diñeiro prestado. Serán os seus herdeiros os encargados de liquidar a débeda coa entidade financeira no momento do falecemento da persoa maior. O produto está ideado para que nese momento, a débeda sexa moi inferior ao valor do inmoble. Os herdeiros contan cun prazo normalmente dun ano, e durante ese tempo teñen varias opcións: poden vender a vivenda, pagar a débeda, e quedar coa diferenza; poden subscribir unha nova hipoteca para ir pagando a débeda, ou simplemente poden liquidar a débeda co seu propio diñeiro e quedar coa vivenda. De media, o valor residual para os herdeiros é do 50% do valor da casa.
Pódese cancelar anticipadamente a hipoteca inversa?
A hipoteca inversa pode cancelarse en calquera momento, devolvendo á entidade financeira o diñeiro prestado ata o día da cancelación.
A maioría das entidades non cobran gastos por cancelar a hipoteca inversa anticipadamente.
Que gastos leva consigo a hipoteca inversa?
A hipoteca inversa está bonificada pola Lei 41/2007, que establece a exención do IAJD (non se ha de pagar), e ademais as taxas notariais e rexistrais son moi inferiores ás dun préstamo hipotecario normal. Igual que outros créditos hipotecarios a operación leva consigo gastos de apertura, notario, xestoría e rexistro. Todos estes gastos son adiantados polo Banco a conta do préstamo hipotecario.
O único gasto que ten que desembolsar directamente o cliente é o custo da taxación.
Que me cobra a entidade financeira pola hipoteca inversa?
A entidade financeira cobra un tipo de xuro polo diñeiro que presta á persoa maior. Isto significa que no momento de cancelación da hipoteca, o importe debido será igual ás cantidades recibidas e gastos iniciais que aboase a entidade financeira, máis os intereses xerados ata a cancelación.
Sigo sendo o propietario da miña vivenda?
En ningún momento se perde a titularidade da vivenda. O propietario simplemente utiliza a súa casa como garantía fronte ao banco, pero a vivenda segue sendo súa.
Podo alugar a miña vivenda?
A vivenda pódese alugar en calquera momento porque segue sendo da persoa maior. Normalmente as entidades financeiras piden que se lles informe do contrato de aluguer para comprobar que non se trata dun aluguer vitalicio nin de renda mínima.
Podo contratar unha hipoteca inversa se a miña vivenda ten actualmente unha hipoteca?
Pódese contratar unha hipoteca inversa cunha hipoteca en vigor se se cancela previamente. Para iso, as entidades financeiras adiantan un capital inicial no momento da firma da operación que serve para cancelar a hipoteca en vigor.
Cal é a fiscalidade das cantidades que recibo da hipoteca inversa?
As cantidades recibidas da hipoteca inversa non están suxeitas a tributación no IRPF porque son disposicións dun crédito. Só se a persoa maior sobrevive á súa esperanza de vida, e polo tanto empeza a recibir entón a mesma cantidade que viña recibindo do préstamo, terán estas cantidades a consideración de prestacións dun seguro de rendas vitalicias diferidas, e si están suxeitas a tributación, pero con vantaxes fiscais importantes: só tributa o 1,44% da renda.
Que requisitos son necesarios para contratar unha hipoteca inversa?, que debo facer?
Os requisitos básicos son ter máis de 65 anos ou ser dependente e ter unha vivenda en propiedade.
EN RESUMO:
-Permite obter unha cantidade mensual garantida de por vida mantendo a propiedade e o uso da súa vivenda, ademais dunha disposición inicial.
-Pódese desfacer a operación en calquera momento.
-Fiscalidade moi favorable.

Acerca de MUROS CENTRADO

MUROS CENTRADO
Esta entrada fue publicada en Cousas que interesan y etiquetada , . Guarda el enlace permanente.

Deixa un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s